Gebruikersraad

Hier worden residenten en familieleden uitgenodigd om suggesties en/of opmerkingen naar voor te brengen over alle aangelegenheden die de algemene werking betreffen. Deze uitnodiging wordt steeds tijdig uitgehangen en wordt eveneens aangekondigd op de factuur.

Deze raad vergadert éénmaal per trimester. De voorzitter is een afgevaardigde van de directie.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ter inzage van de residenten en hun familieleden en het personeel ophangt en verschijnt in het driemaandelijkse huiskrantje.